روز: جولای 17, 2018

درمان استئوآرتریت با ارتوکین

درمان استئوآرتریت با ارتوکین (Orthokine)  این بیماری مزمن منجر به درد و از دست دادن عملکرد فرد می شود و به طور چشمگیری کیفیت زندگی و توانایی بیماران را کاهش می دهد و هزینه هنگفتی را بر بیماران، جوامع، سیستم های بهداشتی و مراقبت های اجتماعی تحمیل می نماید.این بیماری پیشرونده و ناتوان کننده اغلب […]

ادامه مطلب