روز: مارس 18, 2017

افتادگی رحم

افتادگی رحم : افتادگی رحم زمانی بیان می شود که رحم از مکان طبیعی خود نشست می کند و یا می افتد ، بیرون زدگی رحم در واضح ترین حالت است ، همراه با بیرون زدگی علائم زیر نظیر رخ می دهد : برآمدگی رحم برآمدگی مثانه رکتوسل (برآمدگی دیواره مقعد) شایع ترین علائم افتادگی […]

ادامه مطلب